8ο Λύκειο Αθηνών

Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

 

ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα   ●   αρχική σελίδα

 

 το σχολείο
 ιστορικό
 μαθητικά θέματα - ενημέρωση 
 ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα 
 δραστηριότητες 
 εκδρομές
 Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. επιτυχόντες 
 υποτροφίες
 Κ Ε Σ Υ Π
 σύνδεσμοι
 επικοινωνία
 

 

 

"Euromath 2014"

 

 

 

 

Erasmus +

 

"Euromath 2015"

 

"Euromath 2014"

 

"Euromath 2013"

 

"Euromath 2012"

 

"Yes" program 2013

"Famous mathematicians" 2011-2012

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ερευνά

εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων

Open House 2014

Ιστορικός αρχιτεκτονικός περίπατος