8ο Λύκειο Αθηνών

Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

 

ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα   ●   αρχική σελίδα

 

 το σχολείο

 ιστορικό

 μαθητικά θέματα - ενημέρωση 

 ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα 

 δραστηριότητες 

 εκδρομές

 Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. επιτυχόντες 

 υποτροφίες

 Κ Ε Σ Υ Π

 σύνδεσμοι

 επικοινωνία

 

 

 

 

Erasmus +

 

"Euromath 2015"

 

"Euromath 2014"

 

"Euromath 2013"

 

"Euromath 2012"

 

"Yes" program 2013

"Famous mathematicians" 2011-2012

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ερευνά

εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων

Open House 2014

Ιστορικός αρχιτεκτονικός περίπατος

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή του προγράμματος δημοσιεύεται online στην παρακάτω διεύθυνση: Project Card
Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τα συμμετέχοντα σχολεία

 

·         1η οργανωτική - διεθνική συνάντηση στη Λιθουανία
(1st Transnational project meeting)
 

·         1η συνάντηση των μαθητών όλων των χωρών στην Αθήνα
(1st Learning, teaching training activity)
 

·         2η οργανωτική - διεθνική συνάντηση στην Τουρκία
(2nd Transnational project meeting)
 

·         2η συνάντηση των μαθητών όλων των χωρών στην Πορτογαλία (2nd Learning, teaching training activity)
 

·         3η οργανωτική - διεθνική συνάντηση στην Αθήνα
(3rd Transnational project meeting)
 

·         4η οργανωτική - διεθνική συνάντηση στην Πορτογαλία
(4th Transnational project meeting)

 

 

sitemap