Η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε:

 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Θεσσαλονίκη
ΑΠΟ 18/04/2015 ΕΩΣ 21/04/2015

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕντόςΕλλάδος μαθητέςαπό 14 έως 14
Αριθμόςσυνοδών μαζίμε αρχηγό 2

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΑΙΝΟ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

 

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λήξη: Πέμπτη 26/03/2015, 24ωρη ώρα: 10:30

Η Πράξη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών:

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 πμ συγκλήθηκε, βάσει της 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργικής Απόφασης, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, η οποία ορίστηκε με την Πράξη 4/20-3-2015 του Διευθυντή του σχολείου, αποτελούμενη από τους 1) Διονύσιο Λαμπρινίδη, Διευθυντή του σχολείου ως πρόεδρο, 2) Αθανασία Κατσούλη ως συνοδό εκπαιδευτικό, 3) Μιχάλη Σταθακόπουλο ως συνοδό, 4) Βαλεντίνο Τσάνη ως εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων και 5) Τζουλιάνο Μπρεσάνι ως εκπρόσωπο των μαθητών. Δεν παρεβρέθη εκπρόσωπος από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων λόγω της μη λειτουργίας του.

Η επιτροπή αφού εξέτασε ενδελεχώς τις προσφορές των πρακτορείων:

α) Connection Travel. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο από 182,00 έως 131,00 ευρώ (αναλόγως του ξενοδοχείου που θα επιλεγεί) και οδική μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον προσφέρει την δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών συνοδών.

β) Rent Rooms Thessaloniki. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής στο ξενοδοχείο ανά μαθητή 16,00 ευρώ την ημέρα και 40,00 ευρώ για τους καθηγητές συνοδούς. Οι μαθητές θα διαμένουν σε εξάκλινα και οκτάκλινα δωμάτια. Στην προσφορά του πρακτορείου δεν περιλαμβάνεται η μετακίνηση προς και από την Θεσσαλονίκη.

γ) IQ Holidays. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 95,00 € στο ξενοδοχείο TELIONI HOTEL και 85,00 € στο ξενοδοχείο PELLA HOTEL και μετακίνηση προς και από Θεσσαλονίκη με το INTERCITY.

καθώς και τους περιοριστικούς όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις συμπληρωματικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων,

έκρινε ότι:

η προσφορά του πρακτορείου Connection Travel παραβιάζει τους όρους της πρόσκλησης, οι οποίοι ορίζουν σαφώς ως μέσο μετακίνησης το τραίνο, ενώ το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο από των υπόλοιπων προσφορών και

επέλεξε το πρακτορείο IQ Holidays και την προσφορά του για διαμονή στο ξενοδοχείο PELLA HOTEL ως ισοδύναμη οικονομικά με την προσφορά του πρακτορείου  Rent Rooms Thessaloniki, και η οποία παρέχει καλύτερες συνθήκες διαμονής στους μαθητές (τρίκλινα αντί για εξάκλινα και οκτάκλινα δωμάτια) και καλύτερες συνθήκες ελέγχου στους καθηγητές συνοδούς και παρέχει επιπρόσθετα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε τετραήμερες εκδρομές στην Σαντορίνη για όλους τους μαθητές και καθηγητές που θα πάρουν μέρος στην εκδρομή.

Κατόπιν τούτου συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται

               

Ο Πρόεδρος                                                                             Τα μέλη

Διονύσιος Λαμπρινίδης                                                    Αθανασία Κατσούλη

Μαθηματικός                                                                Μιχάλης Σταθακόπουλος

                                                                                           Βαλεντίνος Τσάνης

                                                                                          Τζουλιάνο Μπρεσάνι