Η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε:

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Χαλκίδα – Τρίτη 24/4/2012

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

93 μαθητές και 5 καθηγητές

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πούλμαν

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

---

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

9.00 πμ αναχώρηση από την πλατεία Αγ. Νικολάου

10.30 πμ άφιξη και ξενάγηση στη Γέφυρα της Χαλκίδας

11.30 πμ Επίσκεψη στο Κάστρο της Χαλκίδας

13.00 Γεύμα στην πόλη και στη συνέχεια περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης

17.00 Αναχώρηση για Αθήνα

 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

 

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τρίτη 3 Απριλίου 2012, ώρα 12.00 μεσημβρινή

 

Οι Προσφορές:

Ταξ. Γραφείο Τιμή κατ' άτομο
Happy Days Travel 9 / άτομο και 3 μαθητές δωρεάν
Interland Travel 12 € / άτομο
perivassis tourism & travel services 460 € / λεωφορείο 50 θέσεων (άνω των 9 € / άτομο)

Η Πράξη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών:

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 5 Απριλίου2012 και ώρα 12.30 μμ συγκλήθηκε, βάσει της 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργικής Απόφασης, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών που συγκροτήθηκε με την 4/2-4-2012 πράξη του Διευθυντή του Σχολείου αποτελούμενη από τους 1) Διονύσιο Λαμπρινίδη, Διευθυντή του σχολείου ως πρόεδρο, 2) Απόστολο Τζιοβάρα ως συνοδό εκπαιδευτικό, 3) Χρυσάφη Χριστοδουλοπούλου ως συνοδό εκπαιδευτικό, 4) Ευαγγελία – Μαρία Γκαβού ως εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, 5) Ρομίνα Χατίγια ως εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Δεν παρεβρέθη εκπρόσωπος από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων λόγω της μη λειτουργίας του.

Η επιτροπή αφού εξέτασε ενδελεχώς τις προσφορές των πρακτορείων:

 

α) Happy Days Travel. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 9,00 € και δωρεάν συμμετοχή για τρεις μαθητές.

β) Interland Travel. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 12,00 €.

 

γ) perivassis tourism & travel services. Το πρακτορείο παρέχει τιμή συμμετοχής 460,00 € ανά λεωφορείο 50 θέσεων.

 

επέλεξε το πρακτορείο Happy Days Travel διότι είχε την οικονομικότερη προσφορά.

 

Κατόπιν τούτου συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται

               

Ο Πρόεδρος                                                                              Τα μέλη

 Διονύσιος Λαμπρινίδης                                                 Απόστολος Τζιοβάρας

Μαθηματικός                                                                 Χρυσάφη Χριστοδουλοπούλου

                                                                                     Ευαγγελία – Μαρία Γκαβού

                                                                                     Ρομίνα Χατίγια