Περιγραφή: intro

 

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 το σχολείο

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 ιστορικό

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 μαθητικά θέματα - ενημέρωση 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 δραστηριότητες 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 εκδρομές

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 υποτροφίες

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 Κ Ε Σ Υ Π

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 σύνδεσμοι

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\square.gif

 επικοινωνία

 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σχολείο

θα είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 08:30-14:00

 

 

η-τάξη (ασύγχρονη εκπαίδευση)

 

Διευθύνσεις τάξεων (σύγχρονη εκπαίδευση)

 

Ωράριο τηλεκπαίδευσης

 

8o Θαύμα Το Νεότερο

(Σχολική Εφημερίδα)

 

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

 

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

 

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων

Απόφαση Στρατιωτικές σχολές - Πυροσβεστική

 

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Απόφαση Υπεύθυνη δήλωση

 

Ηλεκτρονικές Εγγραφές

Επιστολή προς γονείς Εγκύκλιος Υπεύθυνη Δήλωση

 

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή

Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και

Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.)

για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2022

 

Δελτίο τύπου Ειδικά μαθήματα

 

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022

(ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών,

έτους 2022 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων

της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά

 

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής

επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022

 

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης

και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων

για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Διαδικτυακή ενημέρωση Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

 

Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση

 

Διεύρυνση του ωραρίου διενέργειας rapid test

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων

ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2022

 

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ - Προκήρυξη - Απόφαση

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Προκήρυξη - Απόφαση

 

Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Προκήρυξη - Απόφαση

 

 

Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων

 

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

 

Προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023

 

Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022

Δελτίο Τύπου - Αίτηση Δήλωση Εξεταζόμενα Μαθήματα - Οδηγίες

 

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση

Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων

που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

 

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2025 (Γεννημένων το έτος 2004)

στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται

 

Τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων

και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

 

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών - Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

Αθήνα 2022 http://www.ogdoolykeio.gr

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΣΧΟΛΕΙΟ\8o site\images\shim.gif